​Půjčovna a test centrum Bergans of Norway a Fjellpulken

Kontakt

litomerice@scandinavia.cz
724 579 545
Jarošova 32, Litoměřice


Potřebujete si půjčit vybavení?

velký stan a batoh na expedici, trek, výlet či víkendový camp s dětmi? Skládací kanoe, případně krosnu na dítě? Ať se bude jednat o víkend či celou dovolenou, rádi Vám vyjdeme vstříc s nejkvalitnějším vybavením od předních norských výrobců.
Speciální nabídka - pokud se rozhodnete vypůjčené vybavení do dvou měsíců od půjčení koupit, celou výši půjčovného Vám poté na nové zboží zlevníme!* 
 
*neplatí pro akční zboží, kdy je cena zboží nižší než cena po odečtení půjčovného

Přemýšlíte o koupi vybavení? 

turistického batohu, skládací kanoe Ally, skvělého velkého teepee stanu Lavvo? Případně cestovní saně (pulky) X-Country od norského výrobce Fjellpulken? Naše nové testcentrum v Litoměřicích Vám umožní si toho vybavení vypůjčit, případně pořádně otestovat. Vše si vyzkoušíte - stan Vám předvedeme a postavíme a kanoe si můžete vyzkoušet přímo na vodě v pár metrů vzdálené řece.

Je to jednoduché - Jak to funguje a důležité informace:

 • Vyberete si produkt, který chcete zapůjčit a kontaktujete nás e-mailem na info@scandinavia.cz, případně telefonicky na 724 579 545
 • Společně zarezervujeme termín zapůjčení - doporučujeme rezervovat alespoň měsíc dopředu
 • Zboží si vyzvednete v Litoměřicích, případně v prodejně Scandinavia Praha - galerie Harfa, nebo se dohodneme na zaslání přepravní službou.
 • Vyzvednutí osobně - společně vyplníme a podepíšeme smlouvu o pronájmu (nezapomeňte mít u sebe dva doklady totožnosti) a zaplatíte zálohu(nelze platit kartou, pouze hotovostně) + očekávané půjčovné. Zboží si přebíráte a jdete vstříc novým zážitkům.
 • Přepravní službou - Zašleme Vám smlouvu, kterou vyplníte, vytisknete, podepíšete a společně s naskenovaným občanským průkazem a dalším dokladem totožnosti nám toto zašlete e-mailem na: info@scandinavia.cz. Zároveň nám zašlete zálohu + očekávané půjčovné na náš bankovní účet. Poštovné se řeší individuálně dle velikosti balíku a je připočteno k půjčovnému. 
 • Po vrácení zboží ve stejném stavu jako bylo půjčeno, je vystavena faktura na půjčovné a navrácena záloha v hotovosti.
 
 

Co si můžete půjčit a za kolik - ceník půjčovného

  Kód zboží 1-3 dny 4-8 dnů 9 a více dnů Záloha
Saně Fjellpulken   kč/den kč/den kč/den  
X-Country 118 cm přepravní saně - pulky 201 550 500 450 5000
Fjellpulken dětské saně - za běžky 101 500 450 400 5000
           
Bergans stany   kč/den kč/den kč/den  
Lavvo - Teepee stan pro 4 - 6 osob (komplet) 6040 200 180 150 3000
Lavvo - Teepee stan pro 6 - 8 osob (komplet) 6041 300 250 200 3000
Lavvo - Teepee stan pro 10 - 12 osob (komplet) 6042 400 350 300 3000
           
Bergans batohy   kč/den kč/den kč/den  
Helium 55L - ultralehký  4534 200 180 150 2000
Viking 110L - expediční batoh   200 180 150 2000
Juniors Favorite - krosna na nošení dítěte (baby carrier) 2200 200 200 200 2000
           
Bergans Ally skládací kanoe   kč/den kč/den kč/den  
Ally 15' na divokou vodu 601 500 400 350 5000
Ally 16,5' na divokou vodu 811 500 400 350 5000
Ally 17' na klidnou vodu 815 500 400 350 5000

Půjčovní řád

 1. Nájemce je povinen uhradit plnou výši nájemného a vratnou zálohu při převzetí předmětu nájmu. Zaplacení nájemného je bráno jako souhlas s podmínkami nájmu (půjčovního řádu), se kterými se nájemce seznámil. Vratná záloha bude vrácena po kontrole předmětu nájmu pronajímatelem v plné výši v případě, že předmět nájmu bude vrácen ve stavu, ve kterém byl zapůjčen. Bude-li předmět nájmu při vrácení poškozen a pronajímateli tak vznikne vůči nájemci nárok na úhradu škody, bude škoda pronajímateli uhrazena z vratné zálohy složené nájemcem při uzavření smlouvy o nájmu věci, popřípadě doplacena do výše pořizovací ceny předmětu nájmu.
 2. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal a v dohodnutém termínu.
 3. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoli důvodu předmět nájmu, zavazuje se uhradit jeho cenu, dle pořizovací ceny předmětu nájmu v plné výši, což bude odečteno z vratné zálohy, popřípadě doplaceno do výše pořizovací ceny předmětu nájmu.
 4. Vrátí-li, nájemce předmět nájmu opožděně zavazuje se uhradit penále z prodlení ve výši 50 % k denní sazbě nájmu, dle platného ceníku půjčovného. Bude odečteno z vratné zálohy.
 5. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to řádným způsobem odpovídajícím povaze a určení pronajaté věci.
 6. Nájemce je povinen zacházet s předmětem nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození a nadměrnému opotřebení.
 7. V případě poškození předmětu nájmu vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin způsobených nájemcem, nebo neznámým viníkem, hradí poškození v plné výši nájemce. Bude odečteno z vratné zálohy, popřípadě doplaceno do výše pořizovací ceny předmětu nájmu.
 8. Nájemce není oprávněn provádět změny na věci nájmu.
 9. Nájemce odpovídá za škodu na věci nájmu způsobenou nájemcem nebo osobami, kterým k pronajaté věci umožnil přístup.
 10. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu.
 11. Věc nájmu je nájemce povinen zabezpečit proti krádeži. V případě krádeže předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit cenu předmětu nájmu v plné výši. Bude hrazeno z vratné zálohy, popřípadě doplaceno do výše pořizovací ceny předmětu nájmu.
 12. Při silném znečištění předmětu nájmu bude vratná záloha krácena o náhradu škody – poplatek praní/čištěni.
 13. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat předpisy o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (aktualizovaný zákon č.361/2000Sb.). Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem předmětu nájmu.
 14. Nájemce se seznámí s doporučením pro používání předmětu nájmu.
 15. Předmět nájmu je třeba před vrácením zkontrolovat, zda je kompletní, nepoškozený a čistý. I v případě chybějícího dílu bude účtováno půjčovné, dokud nebude předmět nájmu kompletní, protože je nezpůsobilý pro další nájem.
 16. Předmět nájmu bude obsahovat:
 • předmět nájmu
 • návod na montáž a použití
 • seznam dílů předmětu nájmu
 1. Po každé výpůjčce je u předmětu nájmu překontrolována kompletnost, technický stav a je proveden zápis do servisní knížky.
 2. Před každou výpůjčkou je předmět nájmu před Vámi zkontrolován a předveden, takže Vám bude půjčen ve stavu způsobilém jeho obvyklému užívání.
 3. Poškození, ztrátu aj. ihned oznamte pronajímateli (telefonicky nebo e-mailem).
 
loading